Mestre livet coacing online - kurs

Jeg jobber med å utvikle et online-kurs «Hvordan bli venn med angsten», som jeg planlegger å lansere til høsten.

 

I dette kurset vil jeg presentere en mental verktøykasse til deg.

 

Denne verktøykassa vil hjelpe deg til å jobbe med angsten på en måte som gjør at den ikke lenger vil styre livet ditt.

Min mentale verktøykasse består av:

Introduksjon og kartlegging

Her skal du få dypere forståelse av hva angst er og hvordan den påvirker kroppen din. Du vil lære litt mer om ulike angsttyper og du skal i denne modulen se på og kartlegge dine handlings og tankemønstre.

Stabilisering

Først vil du få en innføring i hva stabilisering er og hvor viktig dette er. Du vil i tillegg få oppgaver som gjør at de skal få på plass dette. (Basale ting som kosthold, søvn og fysisk aktivitet)

Mindfulness og selvmedfølelse

Her vil du få en innføring i hva mindfulness og selvmedfølelse er og hvordan du kan bruke dette som ledd i å bli venn med angsten. Målet er å bli mer tilstedeværende i øyeblikket og mer vennlig og aksepterende til deg selv.

Natur og psykisk helse

Her vil du få innsikt i og forståelse for hvor viktig naturen er for din psykiske helse og hvordan den spiller inn med tanke på angst. I tillegg vil du få veiledning til hvordan du kan bruke naturen for å bli venn med angsten.

Dette er verktøy jeg selv har brukt kontinuerlig for håndtere min angst.

 

Det er verktøy jeg har jobbet med i egen terapi og det er metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk, basert på forskning.

 

Jeg har prøvd mange ulike ting opp igjennom, men det er altså disse verktøyene/elementene jeg virkelig har fått effekt av og som jeg er sikker på at kan hjelpe deg også. Men det er viktig å huske på at det krever en enorm egeninnsats.

 

Jeg kan gi deg de verktøyene som skal til, likevel er det er du som må gjøre jobben. Men jeg vil være med deg på veien, samt legge til rette for at du skal klare å nå målene dine.

Om kurset:

Dette er et kurs som steg for steg vil hjelpe deg til å få mer innsikt og kunnskap om hvordan du kan  håndtere angsten på en mer hensiktsmessig måte.

 

Kurset vil gi deg en dypere forståelse av hvordan hode og kropp henger sammen, i tillegg til at du vil bli mer bevisst vaner du har som er opprettholdene for angsten.

 

En ting som er viktig å huske på, er at du ikke kan fjerne all smerte fra livet ditt, men du kan lære deg å forholde deg til det på en måte som gjør at det ikke går utover din livskvalitet.

 

Dette er derfor ikke et enkelt steg for steg program mot et liv uten angst og ubehag. Du får derimot tilgang til en mental verktøykasse som vil hjelpe deg til å bli venn med angsten slik at den ikke lenger kontrollerer deg og ditt liv.

 

The past cannot be changed. The future is yet in your power.

–  Unknown

Mer om de ulike verktøyene:

Bevisstgjøring:

Først og fremst er det viktig å bli bevisst på hvordan alt henger sammen. Hvordan angsten påvirker kroppen og hvordan alle mekanismene fungerer. Det er viktig å bli bevisst på hvordan kropp og hode henger sammen og hvordan kroppen lagrer minner. Det er også viktig å bli bevist egne tanke- og handlingsmønstre.

 

Derfor vil du i kurset bli kjent med tryggingsadferd og hva dette er. Du vil også bli mer bevisst egen tryggingsadferd. Altså vaner og handlinger som du underbevisst har tilegnet deg i den tro om at du lindrer angsten, men som egentlig er med på å oppretteholde angsten. 

 

Stabilisering:

Deretter er det viktig med stabilisering – det vil si å jobbe med det helt basale som søvn, kosthold og fysisk aktivitet.

 

Dette er noe av det kjedeligste i en tilfriskningsprosess, men også noe av det viktigste. Jeg vil derfor hjelpe deg til å få en oversikt over dine rutiner og motivere deg til å ta noen små, enkle grep for å få innarbeidet gode rutiner.

 

Mindfulness og selvmedfølelse:

Angst bunner ut i bekymringer, ofte over hva som kan/vil skje, alt du burde eller må gjøre osv. Derfor er det viktig å lære seg til å være mer tilstede i øyeblikket. Slik at du kan legge bort alle disse “hva, hvis?” og “Burde, skulle” tankene som okkuperer tankesettet ditt.

 

Mindfulness handler om å være til stede i øyeblikket og å ha en aksepterende og vennlig holdning til det som er.

 

Det er også viktig å ha en aksepterende og vennlig holdning til deg selv, derfor skal vi også se nærmere på selvmedfølelse.

 

Dette er noe som kan være veldig vanskelig og krever en del øving, til gjengjeld så får du en rekke fordeler som mer tilstedeværelse, mindre selvkritikk som igjen gjør det enklere å håndtere angsten på en mer konstruktiv måte.

 

Det å være mer tilstedeværende og det å ha en vennlig tilnærming til seg selv har hjulpet meg så enormt.

 

Det er med på å skru av trusselsystemet som opprettholder usikkerhet og uro, og aktiverer det beroligende systemet som gir deg trygghet.

 

Derfor vil jeg ta deg gjennom ulike steg som vil hjelpe deg til å kunne bli mer tilstedeværende og god mot deg selv.

 

Eksponering:

Her handler det om å jobbe aktivt med angsten. Når du har vær gjennom alle de overstående temaene, så skal du ha mer kunnskap om hvordan angsten fungerer og hvordan du da også kan jobbe med den.

 

I stor grad handler det om å eksponere deg for det som fremkaller angsten og deretter lære deg å tåle at angsten kommer, uten at du skal stritte imot eller fjerne den, du skal rett og slett bli venn med den.

 

Ved å gjøre ulike øvelser er målet at du skal lære kropp og hode til å se at det ikke er nødvendig å gå i beredskap i de situasjonene hvor kropp og hode anser situasjonen som truende.

 

Når du klarer det, så vil automatisk angsten også gradvis forsvinne og den har ikke samme tak på deg lenger. Det er selvsagt viktig å huske på at angst er noe som kan dukke opp, uansett om du har en angstlidelse eller ikke, i løpet av livet. Men da handler det om å håndtere dette på en måte som gjør at angsten ikke styrer deg slik at du unngår situasjoner og ting som kan fremkalle angst.

 

Natur og psykisk helse:

Til slutt vil du få en liten bonus – En e-bok om sammenhengen mellom natur og god psykisk helse. Her vil du få mer kunnskap om hvor viktig naturen faktisk er for vår psyke og hvor god effekt den har på blant annet angst.

 

Du vil også få inspirasjon og tips til hvordan du kan bruke naturen som ledd i din prosess til å komme deg ut av angstens lenker.

Ofte vet du  hva som må til, men det å gjøre det i praksis er gjerne det vanskeligste. Jeg vil derfor legge til rette for og å gi deg en konkret plan, som du kan følge for å klare å jobbe målrettet for å bli venn med angsten.

Meld deg på til online-kurset

Ved å melde deg på venteliste til kurset vil du få fordeler som:

Mulighet til å melde deg på kurset en uke før alle andre, og da er du også sikret plass.

Du vil få et unikt earlybird tilbud

Du vil i tillegg få tilsendt gratis tips og inspirasjon fra meg mens du venter.

Du vil få informasjon underveis om hvordan jeg ligger an i prosessen med kurset.

I tillegg har jeg x antall plasser til testpiloter som vil få tilbud om å få kurset gratis mot å teste det ut, samt gi tilbakemelding på det. Står du på venteliste, så vil du få tilbud om dette før alle andre.

Jeg har vært fastlåst i angsten lenker så lenge jeg kan huske. Hele livet har jeg vært på flukt, i et forsøk på å riste den av meg. Fjerne den, fjerne det vonde.

 

MEN, så lærte jeg noe. Og det er at det ikke går an å fjerne det vonde. For det er dessverre en del av livet. Hvordan du forholder deg til det derimot, er noe det går an å gjøre noe med. Det er det jeg ønsker å hjelpe deg med gjennom mitt online-kurs. Jeg vil hjelpe deg til å bli venn med angsten, slik at den ikke lenger kontrollerer livet ditt!

Dette er hva du får i kurset:

Kurset inneholder fem moduler med 14 leksjoner tilsammen som er fordelt på de fem modulene. Kurset vil bestå av tekst, illustrasjoner og videoer.

Modul 1 - Introduksjon og kartlegging

I modul 1 skal vi gå gjennom hva angst er og hvordan angsten påvirker kroppen din.

 

Du kommer til  å bli bevisst på hvordan angsten påvirker din hveradg og du vil bli mer bevisst på dine handlings og tankemønstre som kan være oppsettholdene for angsten. (Trygging- og unngåelsesatferd)

Modul 2: Stabilisering

I denne modulen vil du lære deg hva stabilisering er og hvorfor dette er så viktig. Det handler kort fortalt om de basale tingene som vi mennesker trenger som: Søvn, mat og fysisk aktivitet.

Her kartlegges dine egne rutiner og du vil få hjelp til å få på plass gode og sunne vaner som gjør at du bedre vil kunne jobbe med angsten.

Modul 3: Mindfulness og selvmedfølelse

Her skal vi gå nærmere inn på hva mindfulness og selvmedfølelse er og hvorfor dette er effektive verktøy for håndtering av angst.

 

Du vil få konkrete øvelser og hjelp til hvordan du kan bruke mindfulness og selvmedfølelse.

Modul 4: Jobbe med angsten

Nå er det på tide å begynne å jobbe med angsten. Altså her skal du få konkrete steg for hvordan du kan utfordre deg selv og du vil lære deg hvordan du kan jobbe for å håndtere angsten på en mer hensiktmessig måte.

 

Dette gjøres med en kognitiv tilnærming, hvor  eksponering vil være sentral. I tillegg til mindfulness og selvmedfølelse. Du skal videre jobbe med dine handlings og tankemønstre som vi har sett på i kartleggingsdelen.

Modul 5: Natur og psykisk helse

I siste modul skal vi se på sammenhengen mellom psykisk helse og naturen. Forskning peker stadig på viktigheten av å komme seg ut i frisk luft. Du vil derfor få en dypere innsikt i hvorfor dette er så viktig og hvordan naturen virker inn på blant annet angst.

 

Du vil få motivasjon og inspirasjon til å gå ut. Dette trenger ikke å være veldig krevende eller avansert, målet er at du hele veien skal justere etter hva du klarer.

 

Jeg vil gi deg enkle friluftstips og dele mer om min egen erfaring med hvordan naturen har hjulpet meg ut av angsten.

Bonuser og arbeidsark

Alle modulene vil inneholde arbeidsark som du kan benytte deg av.

 

I tillegg vil du få:

 

 • 2 e-bøker – En om angst og en om natur og psykisk helse.

   

 • Du vil også få en taktnemlighetsdagbok

   

 • En mal på en kriseplan for hvordan du kan forebygge og håndtere tilbakefall/dårlige perioder

   

 • Skjemaer og maler som du kan bruke til oppgavene du vil få underveis i kurset

   

 • Oppfølging underveis i kurset

PS: Kurset er basert på egen erfaring og hva jeg har gjort for å komme meg ut av angsten. Alt er basert på metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk, basert på forskning. Jeg har satt sammen de metodene som jeg har hatt effekt av (etter mye prøving og feiling). I tillegg er dette universelle metoder  som er viktige ledd for angstmestring. Kurset vil også bli gjennomgått av en psykologspesialist for å kvalitetsikre innholdet i kurset, før det lanseres.

 

Jeg vil for øvrig minne om at jeg ikke er psykolog og om du har en alvorlig angstlidelse så vil jeg anbefale deg å oppsøke lege for å få henvisning til psykolog. Dette kurset kan likevel være et supplement til annen behandling. Ellers vil det passe for deg som kanskje ikke får tilbud i spesialhelsetjenesten.

Hei. Mitt navn er Stine. Jeg har slitt psykisk så lenge jeg kan huske. Jeg har flere diagnoser, deriblant angst og depresjon, som har ødelagt mye for meg i livet.

Jeg har vært fastlåst i et destruktivt og negativt mønster som jeg selv har trodd har vært lindrende, men som egentlig har virket mot sin hensikt og dermed vært med på å opprettholde tilstanden min.

Endelig, etter årevis med angst så har jeg funnet en vei ut av dette destruktive og opprettholdene mønsteret. En vei som på ingen måte kun er rett frem uten humper og nedoverbakker. Men en vei som er lettere å gå på.

Jeg ønsker derfor nå å bruke mine erfaringer og min kunnskap til å hjelpe deg til å oppnå det samme. 

Min mentale verktøykasse, som jeg kaller den, er basert på egen kunnskap og erfaring, i tillegg er det metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk og som er basert på forskning.

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up