Hva vil det si å mestre

I dag har vi heldigvis ekstra fokus rettet mot livsmestring og dette er også noe som er på fult inntog i skolene.

 

Det er noe som kjempebra for oppvoksende generasjon. Forhåpentligvis vil de få større innsikt i hvordan de kan mestre livet på godt og vondt. Kanskje antall psykisk syke reduseres?

 

Ifølge LNUs nylig lanserte rapport Livsmestring i skolen brukes følgende definisjon av begrepet livsmestring:

 

«Å utvikle ferdigheter og tilegne seg praktisk kunnskap som hjelper den enkelte til å håndtere medgang, motgang, personlige utfordringer, alvorlige hendelser, endringer og konflikter på en best mulig måte. Å skape en trygghet og tro på egne evner til å mestre også i fremtiden.” (voksne for barn (vbf.no), livsmestring i skolen.)

 

Likevel er det jo slik at det er mange i dag som ikke mestrer livet slik de kanskje skulle ønske.  Økt fokus på dette i skolen vil forhåpentligvis hjelpe oppvoksende generasjoner, men hva med deg som alelrede er voksen og ikke mestrer livet?

 

Det er aldri for sent. Det er en ting jeg kan garantere. Men det er krevende å skulle lære seg noe, du egentlig skulle lært som ung, i voksen alder. I tillegg er det en rekke omstendigheter som har gjort, at du i dag ikke mestrer livet slik du skulle ønske. 

 

Alle har vi ulike forutsetninger til å håndtere vonde og vanskelige ting. Vi er satt sammen ulikt og noen er mer disponible for å utvikle ulike sykdommer, både psykiske og fysiske. Noe som vil si at noen blir mer rammet av livets vanskeligheter, enn andre. En ting vi alle har til felles, er uansett at vi alle blir rammet av noe. Og for noen kan en liten bagatell for en, være som å bestige et stort fjell for en annen.

 

Når du blir rammet, er det for øvrig viktig å vite hvordan du skal håndtere det på en slik måte som gjør at du ikke blir syk(ere), eller at det går utover din livskvalitet over tid.

 

Angst og depresjon er to ting som ofte kan være et resultat av vonde livshendelser, i tillegg er noen mer sårbare for å utvikle disse tilstandene. Da er det viktig å vite hvordan du skal forholde deg til dette og hvordan du på en best mulig måte kan bryte ut av disse tilstandene og hvordan du skal kunne forebygge/tåle tilbakefall.

 

Jo mer rustet du da er til å mestre livets utfordringer, jo mer rustet vil du også bli til å håndtere bivirkningene av disse utfordringene, som gjerne kan komme i form av blant annet angst og/eller depresjon.

«The best thing one can do when It’s raining, is to let it rain.»

– Henry W. Longffellow

Hvordan skal du mestre dette livet da?

Noe som er avgjørende for god livsmestring er å lære seg å tåle alle livets sider.  Det er  mulig å øke livskvaliteten, selv om du har opplevd, eller opplever mye vondt. Derfor er en stor del av det å mestre livet faktisk å tåle det.

 

For at du skal klare det, så kan du for eksempel øve deg på å bli mer tilstedeværende og aksepterende til det som er, noe du blant annet kan øve på gjennom mindfulness. I tillegg er det viktig å  ha en aksepterende og vennlig holdning til deg selv (selvmedfølelse). Det er også viktig å jobbe med bevisstgjøring av egne tanke og handlingsmønster. 

 

Videre er det som sagt viktig å øve på å ikke stritte i mot det vonde. Det går ikke an å flykte fra det, men det finnes metoder som kan lindre og som kan gjøre det enklere å håndtere.

 

Etter å ha jobbet i mange år for å klare å mestre livet, så har jeg endelig funnet en måte som fungerer. Jeg ønsker derfor å hjelpe deg til å mestre ditt liv bedre basert på verktøy som:

  • Mindfulness
  • Selvmedfølelse
  • Kognitiv tilnærming
  • Naturen

 

 

Hei. Mitt navn er Stine. Jeg har slitt psykisk så lenge jeg kan huske. Jeg har flere diagnoser, deriblant angst og depresjon, som har ødelagt mye for meg i livet.

Jeg har vært fastlåst i et destruktivt og negativt mønster som jeg selv har trodd har vært lindrende, men som egentlig har virket mot sin hensikt og dermed vært med på å opprettholde både angsten og depresjonen.

Endelig, etter årevis med angst så har jeg funnet en vei ut av dette destruktive og opprettholdene mønsteret. En vei som på ingen måte kun er rett frem uten humper og nedoverbakker. Men en vei som er lettere å gå på.

Jeg ønsker derfor nå å bruke mine erfaringer og min kunnskap til å hjelpe deg til å oppnå det samme. 

Min mentale verktøykasse, som jeg kaller den, er basert på egen kunnskap og erfaring, i tillegg er det metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk og som er basert på forskning.

Jeg lover ingen mirakelkur som fjerner det vonde, som fjerner angsten helt, eller som aldri mer vil føre deg inn i depresjon.

Det jeg derimot kan love deg, er veldokumenterte og gode verktøy som kan hjelpe deg til å håndtere det vanskelige på en mer hensiktsmessig måte. Verktøy som gjør deg bedre rustet når frykten sniker seg innpå og/eller depresjonen begynner å falle som et slør over øynene dine.

Er du motivert til å ta tilbake førersetet i livet ditt? Ta kontakt for en uforpliktende prat:

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up