Livsmestring

unnskyld

Sier du unnskyld når du egentlig ikke har noe å beklage for?

Facebook Instagram Youtube stinenilsen@mestrelivet.no Det å si unnskyld er en god egenskap. Det er viktig å kunne anerkjenne at du kanskje har gått over streken og dermed kan stå for det og beklage. Det er det en enorm styrke i. Dette henger ofte sammen med din samvittighet. Når du gjør noe som ikke er greit, så kommer denne dårlige samvittigheten snikende, som også gjør at du evner å si unnskyld.

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up