• stinenilsen@mestrelivet.no

Hva er

Mindfulness er en form for meditasjon som opprinnelig stammer fra buddhismen og som har til hensikt å fremme frihet fra lidelse gjennom utvikling av innsikt og medfølelse.

 

I vestlig psykologi brukes mindfulness uavhengig av religion og handler i stor grad om å være bevisst tilstede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig og åpen holdning. På Norsk kalles det ofte for oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening.

 

Meditasjon har vært praktisert i årtusener, men først i senere tid har vitenskapen åpnet øynene for hva som skjer når vi mediterer. De siste 20 årene har nevrovitenskap gjort store fremskritt, og det finnes mer og mer forskning på den positive effekten meditasjon har på hjernen.

 

Ifølge østlige filosofer er såkalte destruktive mentale tilstander ikke en del av vår grunnleggende natur, men noe som oppstår i situasjoner vi møter og i hvordan vi håndterer motgang. Eksempelvis kan dette være at man lar være å forholde seg til det vonde. I meditasjon kan man observere disse destruktive mentale tilstandene og man vil kunne erfare hvordan de både oppstår og forsvinner. Denne erfaringen kan føre til at de endres og forløses.

 

Mindfulness handler om å koble seg på livet – slik det er akkurat nå. Det handler om å komme det travle og urolige i livet i møte, uten å forandre, fikse, flykte fra eller dytte dette vekk. Sinnet vårt er i konstant bevegelse. Og hukommelsen er organisert på en måte som gjør at vi ikke kan velge om vi vil utløse triste minner, selvkritiske tanker og forutinntatte måter å tenke på.

 

Gjennom mindfulness-praksis kan du derfor lære deg å kjenne igjen tankemønstre og akseptere at de kommer, men også la dem passere uten å «gjøre» noe spesielt med dem. Det gir deg med andre ord mulighet til å forankre deg, så du kan observere det som foregår mentalt. (#hverdagspsyk, Carina Paoulsen og Rebekka Egeland, 2016 s. 221-223) 

 

Mindfulness som klinisk metode

 

Jon kabat-Zinns er mannen bak utviklingen av mindfulness som klinisk metode og i 1979 startet han med et program som går på mindfull-basert stress reduksjon (MBSR). Dette er en psykososial behandlingsform for pasienter med kroniske smerter, stress, angst, psykiske vanskeligheter, sykdom og livssykdommer.

 

Programmet ble senere etterfulgt av mindfulness-basert kognitiv terapi (MBCT).  Dette programmet kombinerer mindfulness-prinsipper med kognitiv adferdterapi for depresjon. Disse terapeutiske retningene skiller seg fra tradisjonell kognitiv terapi blant annet ved å legge mindre vekt på å redusere symptomer og korrigere tanker og mer på å endre forholdet til tanker, følelser og kroppsfornemmelser.

 

«The best way to capture moments is to pay attention. This is how we cultivate mindfulness. Mindfulness means being awake. It means knowing what you are doing.»

– Jon Kabat-Zinn.

Bekymringer og ytre faktorer kaprer oppmerksomheten vår

Mindfulness er egentlig en naturlig evne alle mennesker har. Men på grunn av ytre faktorer i livene våre så kan det være vanskelig å være oppmerksom og til stede.

 

Oppmerksomheten vår blir lett fanget av bekymringer og jo flere ytre faktorer som skaper stress og uro i livet vårt, jo vanskeligere blir det da å styre oppmerksomheten vår til øyeblikket her og nå. Tankene vandrer og bekymringene hoper seg opp.

 

Vi stiller høye krav til oss selv og overveldende livshendelser kan derfor gjøre det hele ekstra vanskelig. Det fine er at dette er en evne som kan trenes opp – en mental styrketrening om du vil. Vi kan for eksempel trene på å være oppmerksomt tilstede når vi holder på med aktiviteter hvor vi bruker sansene våre. Dette kan være alt fra praktiske oppgaver i hjemmet, til turer i skogen til det å virkelig lytte til andre med hele vår oppmerksomhet.

 

Aksept og tilstedeværelse

 

Når vi arbeider med mindfulness, arbeider vi med å bli friere til å få lov å oppleve livet vårt akkurat slik det er. Tristheten får lov å være der, også angsten og sinnet. Og gleden. Når vi ikke bruker så mye krefter på å holde ubehagelige følelser vekke, så får vi mer overskudd og vil lettere kjenne glede også. (Psykologforeningen.no – Hva er mindfulness og selvmedfølelse?)

 

 Vi blir alle rammet av vonde og vanskelige ting og vi er konstruert slik at vi blir påvirket av det som rammer oss.

 

Likevel så kan vi trene vår oppmerksomhetsmuskel til å håndtere det vonde mer hensiktsmessig. Mindfuless er en slik treningsmetode. En metode som er med på å styrke din evne til å håndtere stress på en måte som ikke lar det vonde styre og kontrollere livet ditt.

 

Vi kan ikke kontrollere fremtiden eller endre fortiden

 

Det som har skjedd får vi ikke gjort noe med. Samtidig så kan vi heller ikke kontrollere og konstruere fremtiden vår ned til den minste detalj. Dermed blir det helt meningsløst å bekymre seg over alt dette. Likevel gjør vi det. Hele tiden bekymrer vi oss. Tenker på det som skal skje. Hvordan vi blir oppfattet, osv.

 

Ved å trene oppmerksomt nærvær så vil du etter hvert klare å håndtere disse bekymringene bedre. Du vil klare å akseptere å tillate at de er der, uten at de skal kontrollere deg og uten at du går inn i dem – De bare er der.

 

Selv har jeg hatt god effekt med mindfulness-trening. Jeg har trent opp oppmerksomhetsmuskelen min til å la vonde gruble- og bekymringstaker fare forbi, uten å gå inn i dem. Derfor ønsker jeg også å bruke mindfulness i min coaching. Dette for å hjelpe deg til å finne mer balanse og til å øve deg på å være mer til stede i øyeblikket, fri fra bekymring og grubling.

 

PS. Meld deg på mitt gratiskurs og du vil blant annet få en kort innføring i hvordan du kan bruke mindfulness for å håndtere angst.

4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up