Mestrelivet - Angstmestringskurs

«Hvordan bli venn med angsten!»

Kort om

Mindfulness

Mindfulness er en form for meditasjon som opprinnelig stammer fra buddhismen og som har til hensikt å fremme frihet fra lidelse gjennom utvikling av innsikt og medfølelse.

I vestlig psykologi brukes mindfulness uavhengig av religion og handler i stor grad om å være bevisst tilstede og oppmerksom på det som erfares i øyeblikket, med en vennlig og åpen holdning. På Norsk kalles det ofte for oppmerksomt nærvær eller oppmerksomhetstrening.

Meditasjon har vært praktisert i årtusener, men først i senere tid har vitenskapen åpnet øynene for hva som skjer når vi mediterer. De siste 20 årene har nevrovitenskap gjort store fremskritt, og det finnes mer og mer forskning på den positive effekten meditasjon har på hjernen.

Ifølge østlige filosofer er såkalte destruktive mentale tilstander ikke en del av vår grunnleggende natur, men noe som oppstår i situasjoner vi møter og i hvordan vi håndterer motgang. Eksempelvis kan dette være at man lar være å forholde seg til det vonde. I meditasjon kan man observere disse destruktive mentale tilstandene og man vil kunne erfare hvordan de både oppstår og forsvinner. Denne erfaringen kan føre til at de endres og forløses.

Mindfulness handler om å koble seg på livet – slik det er akkurat nå. Det handler om å komme det travle og urolige i livet i møte, uten å forandre, fikse, flykte fra eller dytte dette vekk. Sinnet vårt er i konstant bevegelse. Og hukommelsen er organisert på en måte som gjør at vi ikke kan velge om vi vil utløse triste minner, selvkritiske tanker og forutinntatte måter å tenke på.

Gjennom mindfulness-praksis kan du derfor lære deg å kjenne igjen tankemønstre og akseptere at de kommer, men også la dem passere uten å «gjøre» noe spesielt med dem. Det gir deg med andre ord mulighet til å forankre deg, så du kan observere det som foregår mentalt. (#hverdagspsyk, Carina Paoulsen og Rebekka Egeland, 2016 s. 221-223) 

Mindfulness som klinisk metode

Jon kabat-Zinns er mannen bak utviklingen av mindfulness som klinisk metode og i 1979 startet han med et program som går på mindfull-basert stress reduksjon (MBSR). Dette er en psykososial behandlingsform for pasienter med kroniske smerter, stress, angst, psykiske vanskeligheter, sykdom og livssykdommer.

«The best way to capture moments is to pay attention. This is how we cultivate mindfulness. Mindfulness means being awake. It means knowing what you are doing.»

NB!

Kurset kommer til og lanseres tre ganger i året. Det vil dermed ikke være åpent for kjøp hele tiden. Akkurat nå er det fortsatt under utforming og første lansering vil skje i løpet av høsten/vinteren 2020. 

Ønsker du å få mail om lanseringsdato?

 

Da kan du melde deg på gratiskurset jeg har laget. Dette gratiskurset vil gi deg en innføring i «4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst».

NB!

Kurset kommer til og lanseres tre ganger i året. Det vil dermed ikke være åpent for kjøp hele tiden.

Akkurat nå er det fortsatt under utforming og første lansering vil skje i løpet av høsten/vinteren 2020. 

Ønsker du å få mail om lanseringsdato?

Da kan du melde deg på gratiskurset jeg har laget. Dette gratiskurset vil gi deg en innføring i «4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst».

Gratiskurs: 4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst

Meld deg på NÅ å få disse verktøyene
helt GRATIS rett i din innboks.

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up