Mestrelivet - Angstmestringskurs

«Hvordan bli venn med angsten!»

Hva er angst og hvordan bli

venn med angsten?

hva er angst

Angst er en av de vanligste psykiske lidelsene i Norge og den opptrer ofte i kombinasjon med depresjon.

Om lag 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet.

Det finnes mange ulike angstlidelser, men fellestrekk for de alle er frykt og sterkt ubehag. På toppen av dem igjen er det ulike tilleggssymptomer som utarter seg innenfor de ulike angstdiagnosene og som skiller seg fra hverandre. Jo flere angstlidelser man har, jo mer komplekst blir symptombilde og jo vanskeligere er det å jobbe seg ut av det.

 

Men det er faktisk slik at du kan, om ikke bli kvitt angsten helt, lære deg å leve best mulig med den. Dette er noe jeg skal komme tilbake til litt senere i teksten.

 

Så hva er angst egentlig?

 

Angst er som oftest preget av vedvarende bekymringer, rastløshet, uro og irritabilitet, eller det kan komme som plutselige anfall – panikkanfall.

 

Angsten kan bli så overveldende og ubehagelig at du etter hvert kan utvikle en unngåelsesadferd, det vil si at du aktivt unngår steder eller situasjoner som du tror vil fremkalle angsten. Eller at du opparbeider deg ulike tryggingsstrategier for å lindre angsten.

 

Ofte har man en kombinasjon av de to. Problemet med dette er at det egentlig virker mot sin hensikt og kan bli det største problemet for deg i det daglige da det er med på å opprettholde angsten.

Bli venn med angsten

 

Dette er noe jeg selv har jobbet med i mange år. Jeg har jobbet for å knekke denne koden. Jeg har mange ganger trodd at jeg er på rett vei, men så er det egentlig omveier jeg har tatt.

 

Omveier som nok har gjort at jeg har klart å overleve og som har vært nødvendig der og da, men som likefullt har vært en omvei og dermed hvert med på å opprettholde angstnivået i kroppen min.

 

Nå har jeg endelig funnet en måte å bryte ut av disse mønstrene. Det er ingen hokuspokus oppskrift. Den er ganske «enkel» egentlig; Du må bli venn med angsten.

 

«Hva?!» Sier du nok nå, mens du setter kaffen i halsen. «Venn med angsten? Min største fiende som jeg helst vil kvitte meg med for godt

 

«Ja, faktisk.»

 

Hvis du i stedet for å stritte imot angsten, tillater at angsten kommer, så vil kroppen etterhvert lære seg at det ikke er så farlig. Du vil erfare at angsten egentlig er en venn, forkledd som en fiende. Fordi angsten er faktisk vår venn.

«Ved angst har vi ingen konkret fare fremfor oss, men vi føler på akkurat samme frykt som en reell fare.»

NB!

Kurset kommer til og lanseres tre ganger i året. Det vil dermed ikke være åpent for kjøp hele tiden. Akkurat nå er det fortsatt under utforming og første lansering vil skje i løpet av høsten/vinteren 2020. 

Ønsker du å få mail om lanseringsdato?

 

Da kan du melde deg på gratiskurset jeg har laget. Dette gratiskurset vil gi deg en innføring i «4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst».

NB!

Kurset kommer til og lanseres tre ganger i året. Det vil dermed ikke være åpent for kjøp hele tiden.

Akkurat nå er det fortsatt under utforming og første lansering vil skje i løpet av høsten/vinteren 2020. 

Ønsker du å få mail om lanseringsdato?

Da kan du melde deg på gratiskurset jeg har laget. Dette gratiskurset vil gi deg en innføring i «4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst».

Gratiskurs: 4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst

Meld deg på NÅ å få disse verktøyene
helt GRATIS rett i din innboks.

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up