• stinenilsen@mestrelivet.no

Depresjon:

Hva er depresjon?

Mellom 20-30 prosent av oss vil oppleve en depresjon en eller flere ganger i løpet av livet. Mens 6-12 prosent av befolkningen har depresjon til enhver tid.

Depresjon preges av senket stemningsleie, manglende interesse for og glede over de fleste aktiviteter, tretthet og nedsatt energi. (– Modum bad)

Følelsene hviskes sakte men sikkert ut og du blir følelsestom. Apatisk, sliten, lei, tiltaksløs – ingenting gir mening lenger.

 

Andre symptomer kan også være sinne, rastløshet, manglende matlyst. Lista er lang og depresjonen utarter seg ulikt og med ulik alvorlighetsgrad. Noen har milde symptomer som går over av seg selv etter en tid, mens andre har alvorlige og langvarige plager med depresjon.

«Depresjon er manglende evne til å konstruere en fremtid.»

–Rollo May

Min vei ut av depresjonen

«Stabilisering og forebygging er viktig for å komme seg ut av depresjon og for forhindre at depresjonen kommer tilbake.»

Depresjonens jerngrep er et grep det er vanskelig å komme ut av. Når man først er fanget så føles det nesten umulig å skulle komme seg ut.

 

Jeg har sittet fastlåst i dette grepet alt for mange ganger.

 

Jeg har lært at det å komme seg ut av depresjon er det vanskeligste, så det aller viktigste er å forebygge tilbakefall når du endelig har slippet fri fra dette grepet som depresjonen holder deg fast i. 

 

I dag har jeg vært så og si symptomfri fra depresjon i underkant av et år. Så lenge har jeg aldri vært stabil, men endelig har jeg klart å løsrive meg fra denne makten som depresjonen har hatt over meg. 

 

Den mest avgjørende faktoren har vært at jeg har jobbet mye med meg selv, tankene mine og mitt forhold til tankene mine. I tillegg til disse “kjedelige” basale tingene som er viktig for oss mennesker: Søvn, næringsrikt og variert kosthold og fysisk aktivitet.  Problemet er for øvrig ikke at man ikke vet hva som er bra for en, men å finne motivasjonen og evnen til å ta de grepene som må til for å komme seg ut.

 

Og det er det jeg vil hjelpe deg med, nyskjerrig på hvordan?

 

Innlegg om depresjon fra Psykmagasinet

Avhengig av å gruble

Mange brikker falt på plass når jeg først forsto at det å gruble var en avhengighet, en overbevisning om at hvis jeg bare grublet nok på problemet, så ville jeg finne en løsning.

En fange i mitt eget liv

Det krever mye krefter for å skjule at en del av deg forsvinner – at du ikke lenger føler deg som deg selv, og kjemper for å holde fast ved de siste restene du har igjen av deg.

Aksept er et viktig element for en bedre livskvalitet

Man må godta ting som de er. Det som har skjedd har skjedd, og det ikke er noe å gjøre med det. Det er ikke det samme som å si at det er greit at det har skjedd.

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up