5 tips for hvordan du kan få et bedre selvbilde

selvbilde
stine nilsen - mestre livet coaching

stine nilsen - mestre livet coaching

Mange sliter med dårlig selvtillit eller har et dårlig selvbilde. Noen har ingen av delene, mens andre igjen kan ha god selvtillit, men dårlig selvbilde og omvendt.

 

Først vil jeg derfor forklare hva forskjellen på de to er:

 

Selvtillit er troen på at du kan mestre ting (jeg er flink til), mens selvbilde går mer på å vite at du har verdi uavhengig av hva du presterer. Altså at du tror på at du har en egenverdi og trygghet på deg selv som person.

 

Du kan ha god selvtillit, samtidig som du kan ha et dårlig selvbilde, og omvendt. Du kan for eksempel ha god selvtillit i en aktivitet du er veldig flink i og som du vet at du mestrer, mens du samtidig kan føle at du ikke har en egenverdi som menneske, selv om du er flink i noe.

 

En egenskap er veldig tydelig, også for andre. Selvfølelse er ikke noe konkret som kan sees eller måles

 

Hvis du har en sunn selvfølelse er likevel selvtillit sjeldent et problem. Det er verre når du har lavt selvbilde. Det handler mye om hvordan du takler motgang.

 

Har du for eksempel et godt selvbilde og feiler, så møter du gjerne motgang med en mer positiv holdning enn hvis du feiler når du har et lavt selvbilde.

 

Eksempelvis kan du gjerne si at: «Dette er ikke helt meg», eller «Jeg er ikke så tålmodig for dette». Mens du kan være mer dømmende overfor deg selv hvis du har et dårlig selvbilde og ikke mestrer noe, da lyder det ofte mer slik: «Jeg får aldri til noe. Jeg vet at jeg er dum». Det er svært stor forskjell på å vite at en ikke er flink til noe og på å føle seg mislykket og dum.

 

Derfor er det viktig å ikke bare få annerkjennelse på det man presterer, men også på hvem man er som person.

 

Vi kan dele opp selvbilde i 3 typer:

  • Vårt reelle selvbilde (hvordan vi selv opplever oss)

  • Vårt ideelle selvbilde (hvordan vi skulle ønske at vi var)

  • Det andrebaserte selvbildet (slik vi tror andre oppfatter oss og ser oss)

Dersom det er stort sprik mellom de 3 selvbildene, så skaper dette personlig ubehag og stress.

Du kan jo spørre deg selv:

Hvordan ser du egentlig på deg selv og hvorfor? 

Hvordan skulle du ønske at du var og hvorfor?

Hvordan tror du andre oppfatter deg?

Reflekter deretter over svarene dine og tenk på om du kan gjøre noen endringer i tankene dine. Er du for kritisk til deg selv eller klarer du å se din egenverdi, uavhengig av hva du presterer?

Et godt selvbilde er et viktig fundament for at du skal ha det bra i livet ditt

Alle er vi mennesker med våre unike egenskaper. Du er derfor verdifull og det er viktig at du sier det til deg selv!

Av ulike årsaker så er det ikke alle som har denne tryggheten i seg og måler seg opp mot andre og sin verdi i prestasjoner. Selv om det er vel og bra å prestere i noe, så er det ikke slik at du som menneske blir mer verdifull av å være flink. Du er verdifull basert på hvem du er som person og hvordan du er mot andre.

Selvbilde handler altså om synet du har på deg selv – hvordan du ser deg selv i forhold til andre og det som oppleves som sosiale standarder i samfunnet.

Bildet dannes av summen av alle sanser, selvsnakk og tanker, og kan ofte veies opp mot et bilde du føler at «slik skal det eller bør det være.» Noen ganger kan man også få helt «feil» bilder eller vrangforestillinger, slik som en svært tynn person med anoreksi som «ser» en tykk person i speilet, en flott dame eller mann som ser en «stygg» person etc.

Selvbildet og selvtillit kan variere gjennom livet og det kan trenes opp til å bli sunt og bra, eller sunnere og bedre.

Derfor vil jeg gi deg 5 tips for hvordan du kan få et bedre selvbilde:

  1. Husk på forskjellen mellom selvtillit og selvbilde. Minn deg selv daglig på at du er mer enn det du presterer.


  2. Snakk positivt til deg selv og fokuser på de sidene ved deg som du liker. Snakk deg opp rundt de positive sidene og ikke fokuser så mye på de negative sidene. Alle har vi negative sider, det er også noe vi må lære å akseptere. Og selvsagt, enkelte ting må vi til og med jobbe med. Da handler det for øvrig om å bli bevisst dette og å faktisk gjøre noe med disse tingene. Det er bare bra å innse at du ikke verken er eller kan være helt perfekt. Men ha en aksepterende holdning til det og ikke en «Jeg strekker ikke til som menneske» holdning, fordi du har noen negative sider ved deg selv som du ikke liker. Du er fortsatt verdifull.


  3. Gjør nødvendige forandringer i livet ditt. Finn ut av hva som kan være med på å trykke deg ned og kvitt deg med disse elementene. Er det usunne relasjoner, eller kanskje aktiviteter som gjør at du føler deg mindre verdifull? Kanskje må du tenke på å gjøre endringer i henhold til dette.


  1. Ha fokus på selvmedfølelse. Noe av det viktigste du kan gjøre for deg selv, er å møte deg selv med en vennlig og aksepterende holdning. Selv om du kanskje har vokst opp med å høre at du er udugelig, så kan du snu dette. Dette er ikke en sannhet og det er den personen som trykker deg ned, det er noe galt med. Møt derfor deg selv med vennlighet. Møt deg selv slik du ville møtt din venn eller andre mennesker du er glad i.


  1. Si til deg selv at du er et verdifullt menneske. Si at vi alle har en verdi og reflekter over hva som gjør deg unik og god. Du vil mest sannsynlig ikke tro på det i starten, men si det til deg selv likevel, til slutt vil du begynne å tro på det.


Kilder: 

nhi.no: Selvtillitt og selbilde

Psykopp.no: Selvbilde

Kommentarer:

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up