Mestrelivet - Angstmestringskurs

«Hvordan bli venn med angsten!»

Hei!

Mitt navn er Stine

Jeg har slitt med angst så lenge jeg kan huske. Dette er noe som har ødelagt mye for meg i livet.

Endelig, etter årevis med angst har jeg funnet en vei ut av dette destruktive og opprettholdende mønsteret.

En vei som på ingen måte kun er rett frem uten humper og nedoverbakker. Men en vei som er lettere å gå på.

Jeg ønsker derfor nå å bruke mine erfaringer og min kunnskap til å hjelpe deg til å oppnå det samme. 

Min mentale verktøykasse, som jeg kaller den, er basert på egen kunnskap og erfaring, i tillegg er det metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk og som er basert på forskning.

Hei!

Mitt navn er Stine

Jeg har slitt med angst så lenge jeg kan huske. Dette er noe som har ødelagt mye for meg i livet.

Endelig, etter årevis med angst har jeg funnet en vei ut av dette destruktive og opprettholdende mønsteret.

En vei som på ingen måte kun er rett frem uten humper og nedoverbakker. Men en vei som er lettere å gå på.

Jeg ønsker derfor nå å bruke mine erfaringer og min kunnskap til å hjelpe deg til å oppnå det samme. 

Min mentale verktøykasse, som jeg kaller den, er basert på egen kunnskap og erfaring, i tillegg er det metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk og som er basert på forskning.

Min mentale verktøykasse
består av:

Introduksjon og kartlegging

Her vil du få dypere forståelse av hva angst er og hvordan den påvirker kroppen din. Du vil lære litt mer om ulike angsttyper og du vi skal i denne modulen se på, samt kartlegge dine handlings- og tankemønstre.

Stabilisering

Først vil du få en innføring i hva stabilisering er og hvor viktig dette er. Stabilitet er viktig for å kunne lære. Derfor er dette en viktig prosess i din vei mot å bli venn med angsten.

Mindfulness og selvmedfølelse

Her vil du få en innføring i hva mindfulness og selvmedfølelse er og hvordan du kan bruke dette som ledd i å bli venn med angsten. Målet er å bli mer tilstedeværende i øyeblikket og mer vennlig og aksepterende til deg selv.

Jobbe med angsten

Her handler det om å jobbe aktivt med angsten. Når du har vær gjennom alle de overstående temaene, så vil du ha mer kunnskap om hvordan angsten fungerer og hvordan du da også kan jobbe med den.

Natur og psykisk helse

Her vil du få innsikt i, og forståelse for hvor viktig naturen er for din psykiske helse og hvordan den spiller inn med tanke på angst. I tillegg vil du få veiledning til hvordan du kan bruke naturen for å bli venn med angsten.

Min mentale verktøykasse består av:

Introduksjon og kartlegging

Her vil du få dypere forståelse av hva angst er og hvordan den påvirker kroppen din. Du vil lære litt mer om ulike angsttyper og du vi skal i denne modulen se på, samt kartlegge dine handlings- og tankemønstre.

Stabilisering

Først vil du få en innføring i hva stabilisering er og hvor viktig dette er. Stabilitet er viktig for å kunne lære. Derfor er dette en viktig prosess i din vei mot å bli venn med angsten.

Mindfulness og selvmedfølelse

Her vil du få en innføring i hva mindfulness og selvmedfølelse er og hvordan du kan bruke dette som ledd i å bli venn med angsten. Målet er å bli mer tilstedeværende i øyeblikket og mer vennlig og aksepterende til deg selv.

Jobbe med angsten

Her handler det om å jobbe aktivt med angsten. Når du har vær gjennom alle de overstående temaene, så vil du ha mer kunnskap om hvordan angsten fungerer og hvordan du da også kan jobbe med den.

Natur og psykisk helse

Her vil du få innsikt i, og forståelse for hvor viktig naturen er for din psykiske helse og hvordan den spiller inn med tanke på angst. I tillegg vil du få veiledning til hvordan du kan bruke naturen for å bli venn med angsten.

Dette er verktøy jeg selv har brukt kontinuerlig for håndtere min angst.

Det er verktøy jeg har jobbet med i egen terapi og det er metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk, basert på forskning.

Jeg har prøvd mange ulike ting oppigjennom, men det er altså disse verktøyene  jeg har fått ordentlig utbytte av.

Dette er universelle verktøy som brukes i angstbehandling.

Det er for øvrig viktig å huske på at det krever en egeninnsats. Jeg presenterer verktøyene for deg. Jeg hjelper deg å legge en strukturert plan du kan følge, men det er du som må bruke verktøyene. Men jeg vil være med deg på veien. Jeg vil legge til rette for at du skal klare å nå målene dine.

Jeg kan gi deg de verktøyene som skal til, likevel er det er du som må gjøre jobben. Men jeg vil være med deg på veien, samt legge til rette for at du skal klare å nå målene dine.

Dette er verktøy jeg selv har brukt kontinuerlig for håndtere min angst.

Det er verktøy jeg har jobbet med i egen terapi og det er metoder og tankesett som er utviklet av fagfolk, basert på forskning.

Jeg har prøvd mange ulike ting oppigjennom, men det er altså disse verktøyene  jeg har fått ordentlig utbytte av.

Dette er universelle verktøy som brukes i angstbehandling.

 

Det er for øvrig viktig å huske på at det krever en egeninnsats. Jeg presenterer verktøyene for deg. Jeg hjelper deg å legge en strukturert plan du kan følge, men det er du som må bruke verktøyene. Men jeg vil være med deg på veien. Jeg vil legge til rette for at du skal klare å nå målene dine.

 

Om kurset:

Dette er et selvhjelpskurs med veiledning. Kurset vil steg for steg  hjelpe deg til å få mer innsikt og kunnskap om hvordan du kan  håndtere angsten på en mer hensiktsmessig måte.

For å knekke denne koden, er det viktig å ha flere ting på plass!

Det hjelper ikke å ha kunnskapen uten en konkret plan for hvordan du kan bruke denne kunnskapen riktig. Det hjelper heller ikke å ha en konkret plan på hvordan du skal jobbe med angsten, om ikke du har kunnskap nok til å forstå angstens mekanismer, hvordan den påvirker kroppen osv.

En kombinasjon av de to er derfor viktig.

 

Kurset vil gi deg en dypere forståelse av hvordan hode og kropp henger sammen, i tillegg til at du vil bli mer bevisst vaner du har som er opprettholdende for angsten.

En ting som er viktig å huske på, er at du ikke kan fjerne all smerte fra livet ditt, men du kan lære deg å forholde deg til det på en måte som gjør at det ikke går utover din livskvalitet.

Dette er derfor ikke et enkelt steg for steg program mot et liv uten angst og ubehag. Du får derimot tilgang til en mental verktøykasse som vil hjelpe deg til å bli venn med angsten slik at den ikke lenger kontrollerer deg og ditt liv.

The past cannot be changed. The future is yet in your power.

–  Unknown

The past cannot be changed. The future is yet in your power.

–  Unknown

Mer om de ulike verktøyene:

Bevisstgjøring:

Først og fremst er det viktig å bli bevisst på hvordan alt henger sammen. Hvordan angsten påvirker kroppen og hvordan alle mekanismene fungerer.

Derfor vil du få mer innsikt i hvordan kropp og hode henger sammen og hvordan kroppen lagrer minner.

Du vil også få hjelp til å bli bevist på hvordan du tenker og handler i ulike situasjoner, som igjen vil kunne bidra til å jobbe med å endre destruktive og negative handlings- og tankemønstre.

Derfor vil du i kurset bli kjent med tryggingsadferd og hva dette er. Du vil også bli mer bevisst egen tryggingsadferd. Altså vaner og handlinger som du underbevisst har tilegnet deg i den tro om at du lindrer angsten, men som egentlig er med på å oppretteholde angsten. 

Stabilisering:

Deretter er skal vi gå nærmere inn på noe som kalles for stabilisering.

Selvivaretakelse på alle plan er grunnleggende. Dette innebærer alt fra kosthold, søvn, fysisk aktivitet, sette nødvendige grenser, ivareta egne behov, være i gode fellesskap osv.

Stabiliseringsarbeid handler om å få gode rutiner knyttet til søvn, fysisk aktivitet og kosthold. I tillegg til å eliminere ytre stressfaktorer som påvirker ditt humør og dine rutiner.

Dette er basale behov som vi mennesker trenger å dekke for å kunne ha overskudd og kapasitet til å for eksempel jobbe med seg selv. Lever du på junk food, sover dårlig, er i lite aktivitet, vil du være lite mottakelig for å tilegne deg ny kunnskap.

Dette kan oppleves som kjedelig og unødvendig, men det er faktisk noe av det viktigste i en tilfriskningsprosess.

Jeg vil derfor hjelpe deg til å få en oversikt over dine rutiner og motivere deg til å ta noen små, enkle grep for å få innarbeidet gode rutiner.

Mindfulness og selvmedfølelse:

Angst bunner ut i bekymringer, ofte over hva som kan/vil skje, alt du burde eller må gjøre osv. Da kan det være lurt å lære seg til å være mer tilstede i øyeblikket. Slik at du kan legge bort alle disse “hva, hvis?” og “Burde, skulle” tankene som okkuperer tankesettet ditt.

Mindfulness handler om å være til stede i øyeblikket og om å ha en aksepterende og vennlig holdning til det som er.

Ofte er det lett å bli ekstra kritisk til seg selv når du har det vanskelig. derfor er det lurt å jobbe med den indre kritikeren. Vi vil derfor se nærmere på selvmedfølelse som handler om å ha en aksepterende og vennlig holdning til deg selv, og hvordan du kan bli mer selvivaretakende. 

Dette er noe som kan være  vanskelig, særlig i starten, og det krever derfor en del øving, til gjengjeld vil du få en rekke fordeler som mer tilstedeværelse, mer ro og mindre selvkritikk, noe som igjen vil kunne hjelpe deg til å håndtere angsten på en mer konstruktiv måte.

Det er med på å skru av trusselsystemet som opprettholder usikkerhet og uro, og aktiverer det beroligende systemet som gir deg trygghet.

Eksponering:

Her handler det om å jobbe aktivt med angsten. Når du har vær gjennom alle de overstående temaene, vil du nå ha mer kunnskap om hvordan angsten fungerer og hvordan du da også kan jobbe med den.

I stor grad handler det om å eksponere deg for det som fremkaller angsten og deretter lære deg å tåle at angsten kommer, uten at du skal stritte imot eller fjerne den. Du har sikkert hørt det før:

«Du må eksponere deg for det som er vanskelig»

Du blir sint og frustrert, fordi du har jo prøvd nettopp dette, mange ganger, uten at angsten har sluppet taket. Det er fortsatt ubehagelig å gå på butikken. Det er fortsatt vanskelig å være i sosiale situasjoner, du får fortsatt panikkanfall når du opplever flashbacks og tvangstankene kommer selv om du eksponerer deg for det som trigger disse tankene. 

Jeg vet, fordi jeg har gjort det selv. Jeg har  tidligere eksponert meg, uten hell. Grunnen til at det ikke har virket, er ikke fordi eksponeringsterapi nødvendigvis er feil. Men fordi du ikke har den rette målsettingen.

Du går inn i det med et mål om å fjerne angsten og ubehaget som følger med i enhver situasjon hvor du opplever angst. Da gir du opp etter en stund, fordi du vil ikke merke effekt.

Det burde ikke være et mål å kvitte seg med angsten, men om å bli kjent med den, forstå den og kroppen din, forstå hvorfor det å eksponere seg (på en tilpasset måte) er bra, og hva som skjer med hjernen hvis du alltid unngår det som trigger angsten.

Målet er som kurset heter: «Å bli venn med angsten»

Det var først etter at jeg lærte dette, etter at jeg fikk kunnskap om hvordan hjernen og kroppen fungerer og samhandler, at jeg fikk utbytte av eksponeringen.

Ved å gjøre ulike øvelser som jeg legger opp for deg, sammen med kunnskap om hva som fysisk skjer i hjernen og kroppen din, er målet at du vil lære deg til å håndtere angstfremkallende situasjoner uten å unngå eller bruke strategier som føles lindrende.

Når du klarer det, vil angsten på lang sikt også gradvis bli mildere, eller forsvinne i enkelte situasjoner, og den vil ikke ha samme tak på deg lenger.

Det er for øvrig viktig å huske på at angst er noe som kan dukke opp, uansett om du har en angstlidelse eller ikke, i løpet av livet. Men ved hjelp av disse verktøyene, vil du kunne håndtere dette på en måte som gjør at angsten ikke lenger styrer deg. 

Natur og psykisk helse:

Til slutt vil du få en liten bonus. Dette er en e-bok om sammenhengen mellom natur og god psykisk helse.

Her vil du få mer kunnskap om hvor viktig naturen faktisk er for vår psyke og hvor god effekt den har på blant annet angst.

Du vil også få inspirasjon og tips til hvordan du kan bruke naturen som ledd i din prosess til å komme deg ut av angstens lenker.

Jeg har vært fastlåst i angsten lenker så lenge jeg kan huske. Hele livet har jeg vært på flukt, i et forsøk på å riste den av meg. Fjerne den, fjerne det vonde.

MEN, så lærte jeg noe; og det er at det ikke går an å fjerne det vonde. For det er dessverre en del av livet.

Hvordan du forholder deg til det derimot, er noe det går an å gjøre noe med.

Det er det jeg ønsker å hjelpe deg med gjennom mitt online-kurs. Jeg vil hjelpe deg til å bli venn med angsten, slik at den ikke lenger kontrollerer livet ditt!

Jeg har vært fastlåst i angsten lenker så lenge jeg kan huske. Hele livet har jeg vært på flukt, i et forsøk på å riste den av meg. Fjerne den, fjerne det vonde.

MEN, så lærte jeg noe; og det er at det ikke går an å fjerne det vonde. For det er dessverre en del av livet.

Hvordan du forholder deg til det derimot, er noe det går an å gjøre noe med. 

Det er det jeg ønsker å hjelpe deg med gjennom mitt online-kurs. Jeg vil hjelpe deg til å bli venn med angsten, slik at den ikke lenger kontrollerer livet ditt!

Dette er hva du får i kurset:

Kurset inneholder fem moduler med til sammen 14 hovedemner vi skal gjennom og under hver av dem igjen er det leksjoner knyttet til hovedtemaene. Kurset vil bestå av tekst, illustrasjoner og videoer. Alt av tekstmateriale blir også lest inn på lydfil for deg som heller foretrekker å lytte, fremfor å lese.

Dette er hva du får i kurset:

Kurset inneholder fem moduler med til sammen 14 hovedemner vi skal gjennom og under hver av dem igjen er det leksjoner knyttet til hovedtemaene. 

Kurset vil bestå av tekst, illustrasjoner og videoer. Alt av tekstmateriale blir også lest inn på lydfil for deg som heller foretrekker å lytte, fremfor å lese.

Modul 1 – Introduksjon og kartlegging

Modul 2 – Stabilisering

Modul 3 – Mindfulness og selvmedfølelse

Modul 4 – Jobbe med angsten

Modul 5 – Natur og psykisk helse

 – Bonuser og hjelpeark

NB!

Kurset kommer til og lanseres tre ganger i året. Det vil dermed ikke være åpent for kjøp hele tiden.

Akkurat nå er det fortsatt under utforming og første lansering vil skje i løpet av høsten/vinteren 2020. 

Ønsker du å få mail om lanseringsdato?

Da kan du melde deg på gratiskurset jeg har laget. Dette gratiskurset vil gi deg en innføring i «4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst».

NB!

Kurset kommer til og lanseres tre ganger i året. Det vil dermed ikke være åpent for kjøp hele tiden. Akkurat nå er det fortsatt under utforming og første lansering vil skje i løpet av høsten/vinteren 2020. 

Ønsker du å få mail om lanseringsdato?

 

Da kan du melde deg på gratiskurset jeg har laget. Dette gratiskurset vil gi deg en innføring i «4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst».

Gratiskurs: 4 verktøy du kan bruke for å håndtere angst

Meld deg på NÅ å få disse verktøyene
helt GRATIS rett i din innboks.

Hvem er kurset for?

Deg som er klar for å ta de Stegene som trengs for endring!

Selvhjelpkurs

Dette er et kurs for deg som er klar for å ta grep å gjøre den jobben som kreves for å endre den situasjonen du er i nå. Dette er et selvhjelpskurs med veiledning, men likevel må du være klar for å jobbe med deg selv på egenhånd. Du vil få tilgang til support under kursperioden, men det er for det meste lagt opp som et selvhjelpskurs.

Du må være klar for å sette av tid til å virkelig jobbe med kurset. Det er for deg som er på et stadium hvor du, selv om det vil være krevende, orker å begynne på denne endringsprosessen. Du må være lærevillig, og du må være villig til å følge prosessen steg for steg.

Bli sjef i eget liv

Det er for deg som er klar for å gå utenfor komfortsonen og trosse angsten. I tillegg er det for deg som er klar for å gå ut av «offerrollen» og inn i en ny rolle: Nemlig sjef i eget liv.

Livet har skjedd med deg, det er urettferdig og det som har rammet deg er ikke din feil. Det er derimot ditt ansvar å forme fremtiden. Dette kan være en vanskelig sannhet å svelge, dermed fører det ofte med unnskyldninger som holder deg tilbake. Dette er unnskyldninger du trenger å få en bevissthet rundt, anerkjenne og samtidig jobbe med å legge på hylla. Er du klar for det, vil dette kurset være for akkurat deg.

Suplement til annen behandling

Dette kurset kan være et supplement til annen behandling du får. Kanskje syns du det er for lite å treffe behandler en gang i uka. Eller det kan være et alternativ for deg som kanskje står uten andre tilbud for øyeblikket.

Ofte vet du hva som må til, men det å gjøre det i praksis er gjerne det vanskeligste. 

 

Jeg vil derfor legge til rette for, samt gi deg en konkret plan som du kan følge for å klare å jobbe målrettet for å bli venn med angsten.

Hvem er kurset for?

Deg som er klar for å ta de Stegene som trengs for endring!

Selvhjelpkurs

Dette er et kurs for deg som er klar for å ta grep å gjøre den jobben som kreves for å endre den situasjonen du er i nå. Dette er et selvhjelpskurs med veiledning, men likevel må du være klar for å jobbe med deg selv på egenhånd. Du vil få tilgang til support under kursperioden, men det er for det meste lagt opp som et selvhjelpskurs.

Du må være klar for å sette av tid til å virkelig jobbe med kurset. Det er for deg som er på et stadium hvor du, selv om det vil være krevende, orker å begynne på denne endringsprosessen. Du må være lærevillig, og du må være villig til å følge prosessen steg for steg.

Bli sjef i eget liv

Det er for deg som er klar for å gå utenfor komfortsonen og trosse angsten. I tillegg er det for deg som er klar for å gå ut av «offerrollen» og inn i en ny rolle: Nemlig sjef i eget liv.

Livet har skjedd med deg, det er urettferdig og det som har rammet deg er ikke din feil. Det er derimot ditt ansvar å forme fremtiden. Dette kan være en vanskelig sannhet å svelge, dermed fører det ofte med unnskyldninger som holder deg tilbake. Dette er unnskyldninger du trenger å få en bevissthet rundt, anerkjenne og samtidig jobbe med å legge på hylla. Er du klar for det, vil dette kurset være for akkurat deg.

suplement til annen behandling

Dette kurset kan være et supplement til annen behandling du får. Kanskje syns du det er for lite å treffe behandleren slik du gjør i dag, og føler behov for mer. Eller det kan være et alternativ for deg som kanskje står uten andre tilbud for øyeblikket.

Ofte vet du hva som må til, men det å gjøre det i praksis er gjerne det vanskeligste. 

 

Jeg vil derfor legge til rette for, samt gi deg en konkret plan som du kan følge for å klare å jobbe målrettet for å bli venn med angsten.

Denne bloggen er personlige ytringer fra utgivere av bloggen. Alle bruk av bilder, tekst eller video fra bloggen må avtales med bloggens ansvarlige utgiver. Bloggen ligger på psykmagasinet.no. Ønsker du å blogge om psykisk helse på psykmagasinet.no så kan du ta kontakt med ansvarlig redaktør på mail: stine@psykmagasinet.no

Scroll Up